Naturvernforbundet og NOF har påklaget et vedtak om skadefelling på skarv i Åfjord i Trøndelag. Vi mener det er problematisk at oppdrettsnæringen ikke makter å finne løsninger på problemer de selv skaper, og for raskt ber om å skyte stedegne fuglearter. Storskarvbestanden på Trøndelagskysten er forøvrig halvert i perioden 1986-2017. Foto: Cathrine P. Spange http://www.fosna-folket.no/nyheter/2018/ … (Norsk Ornitologisk Forening)