Krykkja er sterkt truet og hekkeplassene må beskyttes, ikke ødelegges. NRK Finnmark skriver om nedspylingen av krykkjereir i Berlevåg kommune. https://www.nrk.no/finnmark/brannvesenet-spylte-vekk-reirene-til-kritisk-truet-fugleart-1.14007096 (Norsk Ornitologisk Forening)