Dokumenterte skader på fisk etter behandling med varmt vann (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Dette er en fagartikkel som tar for seg dyrevelferdsaspekter ved termisk avlusing av oppdrettsfisk b… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar