Dette er en fagartikkel som tar for seg dyrevelferdsaspekter ved termisk avlusing av oppdrettsfisk b… (Veterinærinstituttet)