– Kraftig tilbakeslag for den grønne omstillingen (WWF-Norge)

Annonser:

– At Statkraft nå må stoppe investeringer i havbasert vindkraft er dårlig nytt for klimaet og rett og slett en tragedie for fornybarsatsingen, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.  Med klimatoppmøtet og en sprengfersk klimaavtale som bakteppe – og kraftige signaler til markedet om et skifte fra fossil til fornybar energi, går Norge nå i motsatt retning. Som konsekvens av endret utbyttepol … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar