Bestanden av kongeørn i Norge er stabil, og arten står for mindre enn 2 % av totaltapet av sau. Det er derfor sterkt overdrevet når næringsaktører og deres politiske støttespillere hevder at situasjonen er ute av kontroll og krever tiltak mot kongeørn.