Kongeørna er i fokus – hva vet vi?

Annonser:

Bestanden av kongeørn i Norge er stabil, og arten står for mindre enn 2 % av totaltapet av sau. Det er derfor sterkt overdrevet når næringsaktører og deres politiske støttespillere hevder at situasjonen er ute av kontroll og krever tiltak mot kongeørn.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar