NOAH får endelig statsstøtte! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Endelig! NOAH har nå fått gjennomslag for at forskjellsbehandlingen må stoppe og for at NOAHs arbeid for dyrs rettigheter skal inn i statsbudsjettet! (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar