Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten?

Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å endre dagens forvaltning av kongeørn i Norge. Det er NOFs klokkeklare standpunkt, som får bred støtte i en fersk rapport fra Miljødirektoratet. Færre kongeørn i norsk natur vil ikke medføre en merkbar nedgang i tap av sau og tamrein, slik det hevdes fra næringshold og enkelte politikere.

Legg igjen en kommentar