Antall PD-tilfeller i 2015 på nivå med 2014 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Totalt ble det påvist 137 PD-tilfeller i 2015 (mistanker og påvisninger) mot 142 tilfeller året før.    28.01.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar