Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å endre dagens forvaltning av kongeørn i Norge. Det er NOFs klokkeklare standpunkt, som får bred støtte i en fersk rapport fra Miljødirektoratet. Færre kongeørn i norsk natur vil ikke medføre en merkbar nedgang i tap av sau og tamrein, slik det hevdes fra næringshold og enkelte politikere. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar