Kommuner med globalt viktig natur får brev fra NOF (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Sikring av globalt viktige områder for naturmangfold og fugler står høyt på prioriteringslista for Birdlife International, som har identifisert mer enn 10 000 slike områder i et nettverk kloden rundt. NOF står ansvarlig for oppfølgingen her til lands, og sender nå brev til norske kommuner, med henstilling om god ivaretakelse av lokalitetene. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar