Sikring av globalt viktige områder for naturmangfold og fugler står høyt på prioriteringslista for Birdlife International, som har identifisert mer enn 10 000 slike områder i et nettverk kloden rundt. NOF står ansvarlig for oppfølgingen her til lands, og sender nå brev til norske kommuner, med henstilling om god ivaretakelse av lokalitetene. (Norsk ornitologisk forening)