Hvem blir Årets fossekall 2016? Og hvem får fuglevernprisen? Dine innspill er ønsket! Prisene skal deles ut på årsmøtet i slutten av april, og forslag til kandidater skal sendes inn til NOF innen 1. februar. De som gjør en betydelig innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres! (Norsk ornitologisk forening)