Kom med forslag til de som bør hedres med NOFs priser! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Hvem blir Årets fossekall 2016? Og hvem får fuglevernprisen? Dine innspill er ønsket! Prisene skal deles ut på årsmøtet i slutten av april, og forslag til kandidater skal sendes inn til NOF innen 1. februar. De som gjør en betydelig innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres! (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar