Forskere har fått øynene opp for en ufattelig spennende verden. Ny teknologi har skapt nye muligheter for å forske på mikroorganismer i mage og tarm-systemet. Disse viser seg å ha større betydning enn man ante for få år siden. Forskning på dette feltet vil gi bedre dyrehelse og -velferd i fremtiden, mener Arne Holst-Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.  26.01.2016 (Veterinærinstituttet)