Statsbudsjett 2019: Gi pelsfarmerne kompensasjon (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Pelsfarmere som vil avvikle raskt, bør få muligheten. Stortinget må sette av midler til kompensasjon på statsbudsjettet for 2019, krever Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar