Klimaavtalen fra Paris trer i kraft (WWF-Norge)

Gjennom FNs globale klimaavtale fra Paris forplikter verdens land seg til å holde global oppvarming under 2°C, og aller helst begrense det til 1,5°C, slik at vi kan unngå de verste konsekvensene for folk og natur. Nå trer avtalen i kraft. I Paris i desember 2015 ble verdens nesten 200 land enige om en global klimaavtale, under FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Avtalen setter kurs mot en framtid med la … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar