KLD vil endre loven for å kunne skyte flere ulver (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

NOAH reagerer sterkt på at Klima- og miljødepartementet for få dager siden brøt yngletidsfredningen for ulv, og nå foreslår at «kultur, økonomi og rekreasjon» skal være grunn for å skyte kritisk truet ulv.
NOAH deltok i dag på høringsmøte i Klima-og miljødepartementet, i forbindelse med deres forslag om å endre Naturmangfoldloven slik at det skal bli enda enklere … (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar