Mange mennesker liker å spise kjøtt, men få liker å skade eller drepe andre følende vesener. Disse holdningene er motstridende og skaper et »kjøtt-paradoks; folk misliker å gjøre dyr vondt samtidig som de liker å spise dem. (NOAH – for dyrs rettigheter)

Mange mennesker liker å spise kjøtt, men få liker å skade eller drepe andre følende vesener. Disse holdningene er motstridende og skaper et »kjøtt-paradoks; folk misliker å gjøre dyr vondt samtidig som de liker å spise dem. (NOAH – for dyrs rettigheter)