Europas rovdyr er bevis på at naturvern virker (WWF-Norge)

Annonser:

For hundre år siden var alle de fire store rovdyrene nesten utryddet fra Europa. Nå har bestandene økt kraftig, takket være EUs naturverndirektiver.  På 1800- og 1900-tallet gikk bestandene av ulv, bjørn, gaupe og jerv betydelig tilbake i hele Europa. Årsakene til dette var stort jaktpress og målrettet utryddelse, men også tap av leveområder som følge av hogst og urbanisering. De siste tiårene har … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar