Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønsket når NOF skal velge Årets Fossekall 2018 samt dele ut Fuglevernprisen 2018 på årsmøtet i Skien i april neste år. (Norsk Ornitologisk Forening)