Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønsket når NOF … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønsket når NOF skal velge Årets Fossekall 2018 samt dele ut Fuglevernprisen 2018 på årsmøtet i Skien i april neste år. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar