Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønskelig når NOF skal velge Årets Fossekall 2018 samt dele ut Fuglevernprisen 2018. (Norsk Ornitologisk Forening)