Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønskelig når NOF (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Kjenner du noen som har utmerket seg for NOF og fuglevernarbeidet? Dine forslag er ønskelig når NOF skal velge Årets Fossekall 2018 samt dele ut Fuglevernprisen 2018. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar