Kampen for trekkfuglene trappes opp!

Annonser:

Det blir skjerpet innsats over landegrensene for å redusere omfanget av ulovlig jakt og fangst av trekkfugler. Det har partslandene i Bonnkonvensjonen bestemt på en konferanse som nylig ble arrangert i Ecuador. Norge er blant de 120 landene som har sluttet seg til konvensjonen, som jobber for å bevare trekkende arter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Kampen for trekkfuglene trappes opp!

Annonser:

Det blir skjerpet innsats over landegrensene for å redusere omfanget av ulovlig jakt og fangst av trekkfugler. Det har partslandene i Bonnkonvensjonen bestemt på en konferanse som nylig ble arrangert i Ecuador. Norge er blant de 120 landene som har sluttet seg til konvensjonen, som jobber for å bevare trekkende arter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar