Det blir stadig færre fugler i Europa

Annonser:

De siste tretti åra har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og ikke minst er det de vanlige og kjente fugleartene som det har blitt færre av. Gråspurv, sanglerke og stær er blant artene som europeiske hekkefugltakseringer viser at vi mister i enorme antall.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.