Kalkuner i Norge er plaget av sår og hudskader, konkluderer Vitenskapskomiteen.   (Dyrevernalliansen)