Endelig innrømmelse av kalkunenes lidelser (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Vitenskapskomiteens nye rapport om kalkuner i Norge konkluderer med at det er store dyrevelferdsutfordringer ved dagens driftsformer. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar