K L I M A I R A S K E N D R I N G De raske klimaendringene er farlige, og nå begynner vi virkelig å se resultatene av dem. Sammen med omfattende ødeleggelser av leveområder, som er hovedårsaken til at 40 % av verdens fuglearter er i tilbakegang, utfordrer de oss alle til å behandle planeten bedre. I Puerto Rico kom forskere tilbake til regnskogen etter 40 år, og fant at biomassen av insekter var r … (Norsk Ornitologisk Forening)