Jordbruksmeldingen glemmer fuglene (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I mars skal Stortinget behandle regjeringens jordbruksmelding. Norge og Europa står overfor et veiskille. Skal ønske om en effektiv og internasjonal konkurransedyktig matproduksjon dominere målene for sektoren, eller skal vi ha et landbruk som også tar hensyn til naturverdier og fugleliv? (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Jordbruksmeldingen glemmer fuglene (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I mars skal Stortinget behandle regjeringens jordbruksmelding. Norge og Europa står overfor et veiskille. Skal ønske om en effektiv og internasjonal konkurransedyktig matproduksjon dominere målene for sektoren, eller skal vi ha et landbruk som også tar hensyn til naturverdier og fugleliv? (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Jordbruksmeldingen glemmer fuglene (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I mars skal Stortinget behandle regjeringens jordbruksmelding. Norge og Europa står overfor et veiskille. Skal ønske om en effektiv og internasjonal konkurransedyktig matproduksjon dominere målene for sektoren, eller skal vi ha et landbruk som også tar hensyn til naturverdier og fugleliv? (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar