Innsats mot viltulykker (Hjorteviltet)

Fra Skogeier.no: Skogeierforbundet tok for et år siden initiativet til å opprette et vilt- og trafikksikkerhetsråd. Sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund rettet vi en henvendelse til Samferdsels- departementet hvor vi foreslo et nasjonalt råd på linje med det svenske Viltolyckesrådet. Dette er nå fulgt opp i Nasjonal Transportplan, sier rådgiver Vidar Holthe i Skogeierforbundet. (Hjorteviltet)

Legg igjen en kommentar