Hogst i forbindelse med et større veiprosjekt i Oppland ble utsatt på grunn av hekkende vandrefalk. NOF ble tipset om at et intensivt arbeid var satt i gang ved biotopen og ved god hjelp av Fylkesmannens miljøvernavdeling og velvillighet fra Statens Vegvesen ble det videre arbeidet utsatt til etter hekkesesongen.