Ingen oppgang i åkerriksebestanden etter 2009

Annonser:

Årsrapporten for åkerriksas forekomst i Norge i 2017 er nå klar. Etter ni års intensivovervåking av arten er det ingenting som tyder på hverken nedgang eller oppgang for den lille hekkebestanden. NOF etterlyser nye tiltak for å forsøke å bedre artens bestandssituasjon i Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar