Tørken skaper mangel på grovfôr. Spørsmål er hvilke muligheter som finnes for å importere fôr fra a… (Veterinærinstituttet)