Informasjonsmøte om muligheter og smitterisiko ved import av grovfôr (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Tørken skaper mangel på grovfôr. Spørsmål er hvilke muligheter som finnes for å importere fôr fra a… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar