CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er et omfattende arbeid som er lagt ned i kartleggingsarbeidet for å overvåke sykdommen. Fra de… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar