IKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa

Annonser:

Naturvern- og landbruksorganisasjoner går sammen om å be IKEA skrinlegge planene for et nytt IKEA-bygg på Delijordet i Vestby, Akershus. Delijordet er et viktig hekkeområde for den sterkt truede vipa, og er også viktig for matproduksjon og av jordvernhensyn.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar