Naturvern- og landbruksorganisasjoner går sammen om å be IKEA skrinlegge planene for et nytt IKEA-bygg på Delijordet i Vestby, Akershus. Delijordet er et viktig hekkeområde for den sterkt truede vipa, og er også viktig for matproduksjon og av jordvernhensyn.