Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess

Annonser:

Torsdag 14. mai ble en dverggås fra et svensk utsettingsprosjekt felt av Statens naturoppsyn på hovedrasteplassen for vill fennoskandisk dverggås på Valdakmyra i Finnmark. NOF støtter denne beslutningen som et helt nødvendig grep i arbeidet med å bevare den kritisk truede fennoskandiske dverggåsbestanden.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess

Annonser:

Torsdag 14. mai ble en dverggås fra et svensk utsettingsprosjekt felt av Statens naturoppsyn på hovedrasteplassen for vill fennoskandisk dverggås på Valdakmyra i Finnmark. NOF støtter denne beslutningen som et helt nødvendig grep i arbeidet med å bevare den kritisk truede fennoskandiske dverggåsbestanden.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar