I Norge trenger vi alle vårtegn vi kan få. Og sommeren skal være lys, varm og full av liv! Få fugler gir oss den rette stemningen så intenst som Årets Fugl 2018, tjelden. For å sikre bestanden inn i fremtiden må vi ta vare på leveområdene. https://www.lofotposten.no/natur/tjeld/lofoten/denne-kjenningen-er-arets-fugl-i-2018/s/5-29-344624 (Norsk Ornitologisk Forening)