I en historisk kontekst har Jæren i Rogaland blitt utsatt for svært store arealforandringer, først og fremst knyttet til drenering av vann og våtmark. Nå står kampene om de siste restarealene i et høyintensivert jordbrukslandskap. Lokalpolitikere nedprioriterer dessverre altfor ofte nasjonale miljømål og naturmangfold. Nylig klagde NOF Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland på en nydyrkingstill … (Norsk Ornitologisk Forening)