EN SKARVE SKARV… Vi har to typer skarv i Norge: toppskarv og storskarv. Storskarven (nominatrasen carbo) er en norsk ansvarsart, siden vi har mer enn 25 % av den europeiske bestanden. Mange har sikkert også hørt om mellomskarv, som er en underart av storskarv. Mellomskarven opptrer hyppig i ferskvann og innland, og den største kolonien i Norge finnes på Øra utenfor Fredrikstad. Dersom du vil lær … (Norsk Ornitologisk Forening)