I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Den tradisjonelt (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Den tradisjonelt kloke forvaltning av naturressursene er et bærende element i områdets status. NOF mener økt oppdrettsaktivitet her ikke er forenlig med områdets betydning og status, og gav UNESCO-kommisjonens sekretariat beskjed om dette i 2016. Regjeringen lovet da at det ikke skulle bli gitt konsesjoner her før m … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar