Hva skjer med kongeørna? – en oppsummering (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Gjennom NOFs deltakelse i Kontaktutvalg for rovviltforvaltning og øvrige kontaktpunkter med forvaltningen, understreker vi stadig behovet for en faglig og kunnskapsbasert oppfølging av Stortingets ønske om forvaltningsvedtak rundt kongeørna. Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner setter klare begrensninger for hva vi mener forvaltningen kan tillate seg, 50 år etter at kongeørna ble fred … (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar