De ser ensom og forlatt ut, men foreldrene er i nærheten. – Egentlig er de på opplæring, sier Egil … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

De ser ensom og forlatt ut, men foreldrene er i nærheten. – Egentlig er de på opplæring, sier Egil Soglo i Statens naturoppsyn. https://www.nrk.no/vestfold/ikke-ror-dem_-1.14105443 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar