Husk fristen for fondssøknader til NOF

Annonser:

Søknadsfristen til NOFs ulike fond er 15. januar. NOF har fire fond som kan dele ut støtte: Oddmund Aune og Erling Bjørgums minnefond, Norsk fuglevernfond, Snøuglefondet og Svein Haftorns minnefond. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar