Nei til ulvefelling (Foreningen Våre Rovdyr)

Det norske bestandsmålet for ulv ble nådd i 2010. Dette er første gang målet er oppnådd etter at Stortinget i 2004 fastsatte at Norge skal ha tre ynglinger årlig innenfor det særskilte forvaltningsområdet for ulv. Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold) har dermed i henhold til forskrift myndighet til å fatte vedtak om jakt eller ikke jakt. Pr. 31. desember 2010 var det … (Foreningen Våre Rovdyr)

Legg igjen en kommentar