Bob er en av mange hunder som har blitt offer for Norges urettferdige hundelov, i denne saken kan du lese mer om hans historie og NOAHs arbeid. (NOAH – for dyrs rettigheter)