EuroBirdwatch – grågåsa topper i 2017

Annonser:

De værmessige forhold under årets EuroBirdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar