hr-2012-01362-u: Sivilprosess. Ny frist for begjæring av bevisopptak.: Staten v/Skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat Bettina Banoun).(Ankeutv.) (Lovdata Nye dommer) (Dognews.no)