Høyesterett: Sivilprosess. Ny frist for begjæring av bevisopptak.: … – avsagt 2012-07-03: hr-2012-01362-u (Lovdata Nye dommer) (Dognews.no)

Annonser:

hr-2012-01362-u: Sivilprosess. Ny frist for begjæring av bevisopptak.: Staten v/Skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat Bettina Banoun).(Ankeutv.) (Lovdata Nye dommer) (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.