Publisert: 10.07.12

Under årets møte i den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) bidro Norge til å blokkerer verneområder, støtte unødig smertefulle metoder i forskning på hval – men den norske delegasjoenen stiller seg også endelig positiv til anbefalinger for dyrevelferd