Hogst i vårskogen? Har du bilder av reir med egg og/eller unger ødelagt av hogstmaskinger? Send dem til oss, og fortell om omstendighetene. Sendes til martin@birdlife.no Vi er interessert i å bruke disse i vårt arbeid for å minimere hogsten vår og sommer. Rødstjerten er en av mange arter som blir påvirket (Foto: Håvard Eggen). Les mer: https://www.nrk.no/norge/hogger-ned-fuglenes-fodestuer-1.13532 … (Norsk Ornitologisk Forening)