En av vårens viktigste oppfordringer – vi må ta alle grep vi kan for å bevare myrene og våtmarkene. Våtmarker er blant naturtypene med dårligst status i Norge, og utviklingen er negativ. Når fuglenes levesteder forsvinner, synker bestandene. (Norsk Ornitologisk Forening)