Havsvalen er Atlanterhavets minste sjøfugl, og er en av de mer fåtallige artene. Denne fascinerende fuglen starter hekkesesongen senere jo lenger nord den hekker, og ikke minst at den er nattaktiv på hekkeplassen. For å unngå predasjon må fuglene ankomme og forlate hekkekolonien i mørke, og i Nord-Norge utsettes derfor egg-leggingen til august. Havsvalen legger kun ett egg, rugetiden er på ca. 40 … (Norsk Ornitologisk Forening)