Havsulene har nå etablert seg både på Bjørnøya og på Kolahaløvøya. Når sild og makrell flytter nordover i takt med oppvarmingen av Barentshavet, følger havsula etter. http://www.seapop.no/no/nyheter/2017/12-19-Havsula-blir-en-polar-art.html (Norsk Ornitologisk Forening)