Høringssvar til verneplanen for Tyrifjorden

Annonser:

Den 7.6.2011 var det høringssfrist for å sende inn kommentarer til verneplanen for våtmarker og vannfugllokaliteter i Tyrifjorden-området. NOF har i lang tid arbeidet med disse sakene, og svarbrevet til Fylkesmannen i Buskerud inkluderte forslag til forbedringer og påpekning av mangler i denne planleggingen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar